Teamspirit

Jezus, heeft ons meerdere opdrachten meegegeven. Opdrachten waardoor wij gelukkiger kunnen worden. Adam had ervaren dat hij alleen was en daarom had God hem Eva gegeven.

Wij als mensen zijn sociaal. Dat betekent dat we graag in gezelschap willen zijn. Jezus, heeft ons iets meegegeven in Johannes 15:12 “Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.” Hij wil graag dat we als team met elkaar kunnen omgaan. Hij wil dat we zo met elkaar omgaan, zoals Jezus met ons zou omgaan. Hierdoor kunnen we laten merken of we echt Jezus willen volgen en zullen we ons ook niet alleen voelen.

Toen Jezus bijna 2000 jaar geleden naar de hemel is terug gegaan, heeft Hij ons niet alleen achtergelaten. In Zijn liefde heeft Hij gezegd in Johannes 16:7 “…indien Ik … wegga, zo zal de Trooster tot u … komen.” De Heilige Geest is er voor ons, zodat we ons niet alleen zouden voelen, omdat Jezus nu in de hemel is. Het mooie is dat de Heilige Geest ook graag met ons als team wil samenwerken. Hij wil ons helpen om bijvoorbeeld de woorden van Jezus beter te gaan begrijpen en er naar te gaan leven. Zelf de Heilige Geest wil ons helpen om Johannes 13:34 uit te leven. “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.” Jezus, geeft ons ook allerlei soorten bezittingen om ons leven en het leven van een ander beter te maken. In Matteüs 25:14 kunnen we hierover een verhaal lezen. “Want het is als een mens,die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.”

    Meneer De Bruin had twee volwassen dochters, Wendy en Hetty. Wendy was een niet zo’n handige meid, met veel fantasie. Ze leefde iets intenser dan goed voor haarzelf en voor anderen was. Hetty, haar jongere zus was ontspannen, intelligent, met een lach en een goed verstand. Ze irriteerde Wendy af en toe door gelijk te hebben en ook nog aardig te zijn. Meneer De Bruin moest op een dag ergens heen. Hij was vroeg opgestaan, zich klaar gemaakt en vervolgens zijn beide dochters gewekt. Hij sprak vriendelijk: “Meisjes, ik moet een tijdje weg en ik heb twee dingen voor ik vertrek. Het belangrijkste: ik wil dat jullie aardig zijn voor elkaar. Andere dingen doen er niet zo toe. Oké?” De beide zussen knikten, maar alleen Hetty was in staat om van streek te raken en tot zich te laten doordringen wat haar vader bedoelde. “Het tweede is”, zei meneer De Bruin, “dat jullie in de keuken een cadeau zullen vinden, of eigenlijk een paar cadeaus die het voor jullie gemakkelijker maken om aan mij te blijven denken en te doen wat ik vraag. Nu moet ik gaan.”

    Kort daarna gingen de twee zusjes naar de keuken. En wat stond er op tafel? Een gloednieuwe pannenset met alles erop en eraan. “O, Hetty” , riep Wendy, “wat mooi om zo aan vader te blijven denken! Elke dag zetten we de pannen en potten op tafel, we kijken ernaar en dan bedenken we hoeveel we van hem houden, en dan, als we ze mooi opgepoetst hebben, zetten we ze weer weg tot de volgende dag.” “Nee toch”, lachte Hetty, “We gaan er toch niet alleen naar kijken – daar zijn ze niet voor.” “Nou, waar zijn ze dan voor, slimmerik?” mompelde Wendy. “Om mee te koken natuurlijk. Dat bedoelde vader. Hij wil dat we elke dag een heerlijke maaltijd voor elkaar maken. We moeten ze gebruiken, niet alleen ernaar zitten kijken. Jij bent er eentje zeg.” Wendy vond het allemaal maar niets. “Die mooie dingen die vader ons gegeven heeft, vuil maken met smerige etenswaren, zodat we zo ook weer moeten afwassen? Nooit!” “Kom nou”, zei Hetty, “laat mij vanavond wat voor je maken.” Maar Wendy keek naar het keukengerei en staarde haar zus aan. “Ga de keuken uit. Jij zal hiermee niet koken”, riep ze.

Wat denk je als vader terug komt, hoe zal hij reageren? Hij heeft keukengerei gegeven (bezittingen of talenten), maar zonder liefde, werd er niet gekookt. Ze waren niet aardig voor elkaar geweest en hadden ook nog honger geleden.

Hoe zal Jezus reageren als Hij terug komt? Hoe zijn we met elkaar omgegaan? Hebben we alles wat we hebben gekregen ingezet voor elkaar en voor anderen? Luisteren we naar wat onze Vader graag wil dat we doen, wat voor ons allen het beste is? Laten we openstaan om de Heilige Geest in ons toe te laten om elkaar meer lief te hebben. Hierdoor wordt het ook veel plezieriger de talenten die God ons heeft gegeven en wil geven, te gebruiken voor elkaar en voor anderen. Als we dat allemaal zouden doen, zullen we groeien tot een topteam met Jezus als coach. Wat zal het mooi zijn om dan uiteindelijk allemaal het feest van onze Coach mee te kunnen maken. “zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.” Matteüs 25:21,23

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.