December. Een goed heilig persoon

Aan wie denk jij, als we het hebben over iemand die alles weet; alles en ook alles van iedereen? Hij weet wat je denkt, wat je doet, wat je zegt, waar je bent geweest, met wie je contact hebt, wat je wensen zijn.

Deze persoon is oud van dagen en werkt niet alleen. Ja, velen helpen hem om alles op te merken wat er met iedereen gebeurt en al deze gebeurtenissen worden opgeschreven in een boek. En dan vraag je jezelf misschien af wat deze persoon dan met al deze gegevens doet? Waar gaat hij ze voor gebruiken? Kijk, uiteindelijk kan hij daarmee overzien en bepalen hoe je leven is geweest. Het is goed of fout. Aan de hand van datgene wat is opgeschreven wordt er bepaald wat er met je gaat gebeuren als hij je aan het einde van de periode opzoekt. Als alles in orde is, dan wordt je beloond; als het niet op orde is, dan word je voor altijd weggenomen. Heb je al een idee over wie dit gaat, wie deze persoon is?

Er zijn een paar opmerkingen te plaatsen bij de persoon en situatie die jij nu waarschijnlijk in je hoofd hebt. Deze Man is eigenlijk heel vitaal, is niet hulpbehoevend, maar heeft lichtende wezens die Hem dienen. En al deze dingen die worden opgemerkt worden niet alleen gebruikt om aan het einde van jou leven of van de wereld een uitspraak te doen over je leven. Nee, er wordt ook gekeken of je jou fouten inzag, je daarover berouw had, je daarover vergeving had gevraagd, je accepteerde dat iemand anders de gevolgen van je fouten wilde overnemen en dat je niet steeds weer deze fouten had gedaan. De beloning is om uiteindelijk ook bij deze Persoon te mogen leven. Waarschijnlijk begin je al te begrijpen over wie ik het heb, namelijk … ?

Ik zou je een ware gebeurtenis door middel van een gedicht willen vertellen, waar je echt wat in je leven aan hebt:

  Hoe klein is in Gods oog de mens,
  zo nietig in zijn ijdelheid.
  Hoe kort en broos zijn leven hier,
  op weg naar d’eeuwigheid.

  Hoe klein en nietig wij ook zijn,
  toch ziet de Heer in liefd’ ons aan.
  Zo wij geloven in Zijn Zoon,
  Hij laat ons niet verloren gaan.

  De Vader wil niet dat de mens
  gaat in zijn schuld verloren.
  Daartoe werd ook Zijn eigen Zoon
  als kind op aard’ geboren.

  Hij gaf zichzelf voor iedereen,
  die Hem zijn hart wil geven.
  Door Zijn verzoenend sterven
  schenkt Hij ons ’t eeuwig leven.

  Zijn bloed is ook voor mij gestort
  daar op de heuvel Golgotha.
  Mijn zonden droeg Hij aan het kruis.
  Zijn offer bracht ook mij gena.

  Wanneer de dood ook mij straks roept,
  dan is mijn oog op Hem gericht.
  Hoe donker dan de doodsvallei,
  Hij leidt mij naar het eeuwig licht.

  Het leven is zo kort van duur.
  Eens komt voor u ook d’eeuwigheid.
  Dan zult gij uw God ontmoeten.
  Hoe zal dat zijn? Zijt gij bereid?
  [JvS, Oase in de woestijn, 36]

Aan het einde van elk jaar komt er een ‘goed heilig man’ langs met al zijn pietermannen. Met bovennatuurlijke krachten komen ze ongemerkt bij ons langs om te zien hoe wij leven. Al deze informatie komt in het ‘grote boek’, waar uit de ‘goed heilig man’ zijn oordeel kan spreken of we lekkers krijgen of de roe.

In werkelijkheid ziet God alles en zal Hij een rechtvaardig oordeel over iedereen uitspreken. Nu weten we dat God naast heilig, rechtvaardig ook genadig is. Dat betekent, dat als wij bij het inzien van onze fouten dat wij God niet gehoorzaamden, wij berouw hebben, wij daarover vergeving vragen, wij accepteren dat Jezus de gevolgen van onze fouten mag overnemen (en kan omdat Hij voor ons gestorven is - "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem." 1 Johannes 4:9) en we niet steeds weer deze fouten doen, dat we dan genade kunnen ontvangen, vrijspraak krijgen om eeuwig te mogen leven.

Het is verdrietig om dat wat goddelijk is, te verlagen en bespottelijk neer te zetten, alsof het niet van waarde is. De ware heilige betekenis te vervagen. Ik heb eens een paar wijze woorden gelezen, die ik graag wil citeren:

  “We leven in de meest plechtige periode van de geschiedenis van deze wereld. We staan op het punt, dat over het lot van de krioelende massa’s van deze aarde zal worden beslist. Ons eigen toekomstig welzijn – en ook het heil van andere zielen – hangt af van de koers die we nu volgen. Wij moeten door de Geest van waarheid worden geleid… Wij moeten nu een diepe en levende ervaring zoeken in de dingen van God. We hebben geen moment te verliezen. Rondom ons heen vinden gebeurtenissen van vitaal belang plaats. We bevinden ons op door satan betoverd terrein. Slaap niet.” [EGW, GS, 556]

Ik zou je nog veel meer kunnen vertellen en naar voren kunnen brengen uit Gods Woord, maar onthoud dat je tijd maar één keer kan gebruiken. En dan zou ik je willen meegeven om er over na te denken waarmee en voor wie we onze tijd vullen en inzetten en of dat dan ten goede voor ons leven en denken is; een leven gewijd aan God. Ben jij in deze benadering een heilig persoon?

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.