De ‘Dag des Heere’

Wanneer we in de Bijbel een kleine zoektocht houden rondom de ‘Dag des Heere’, dan komen we aan de volgende resultaten: ‘Dag des Heren’ komt 19x, ‘Sabbat’: 143x, ‘Zevende dag’: 62x, ‘Zondag’: 0x en ‘Eerste dag’: 53x in de Bijbel voor. Bij het inzoomen op het eerste resultaat kan de volgende opmerking worden geplaatst.

Behoudens één tekst hebben allen [Jesaja 2:12, 13:6, 13:9 + Ezechiël 30:3 + Joël 1:15, 2:1, 2:11, 2:31, 3:14 + Amos 5:18, 5:20 + Obadja 1:15 + Sefanja 1:7,14 + Mal 4:5 + Handelingen 2:20 + 1 Tessalonicenzen 5:2 + 2 Petrus 3:10] betrekking op de wederkomst van de Heere.

Van de gebeurtenis van Johannes, zoals beschreven in Openbaringen 1:10, wordt veelal aangegeven als zijnde dat dit plaats vond op de eerste dag van de week. Wanneer we vervolgens Exodus 20:10 [Sabbat des Heeren] en Jesaja 58:13 [Mijn heiligen dag] lezen, zien we dat deze ‘Dag des Heere’, de Sabbat is, die heilig is, zoals God deze enige laatste [zevende] dag van de week ook geheiligd heeft. [Genesis 2:3]

Johannes heeft zijn evangelie zeer waarschijnlijk geschreven ná het boek der Openbaring [in 97 n.Chr.], zodat hij in zijn evangelie voor de eerste dag der week niet de uitdrukking ‘dag des Heere’ heeft gebruikt. Welling schrijft dan ook: "Onder ‘Dag des Heere’ wordt in het algemeen onze zondag verstaan, maar dit is een grote vergissing." Zahn, Neander, Döllinger, Seisz, Franke, e.a. beamen deze uitspraak.

Toch is het dan interessant om op zoek te gaan naar de oorsprong van dit misverstand. Hiervoor moeten we terug naar de vierde eeuw. Sylvester, de bisschop van Rome, 314 n.Chr. tot 337 n.Chr., heeft de titel van de eerste dag officieel veranderd en hem de ‘Dag des Heere’ genoemd. [Historia Ecclessiastica, M. Ludovicum Lucium, 4de eeuw, hfdst. 10, blz. 739,740, editie Basilea, 1624]

De ‘Dag des Heere’ is een dag, waarop de Heere voor de tweede keer naar deze aarde komt. "Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien." [Openbaringen 1:7] Een dag om naar uit te zien, gereed te zijn om Hem te ontmoeten, om adventist te zijn.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.