Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website van www.ZDAreformatie.org en alle websites die aan deze site gelinkt zijn (samen de Site(s) genoemd). Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op alle informatie, producten en/of diensten die via deze Site(s) aangeboden worden (hierna de Informatie genoemd).

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze Site is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de Informatie op de Site op ieder moment volledig en juist is. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de Site of het geen gebruik kunnen maken van de Site. Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

Links

Deze Site bevat links naar internet websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacy bescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op deze Site en de Informatie, waaronder alle redactionele materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, auteursrechten, logo’s, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van ons of van degenen van wie wij een licentie hebben verkregen. Het is toegestaan om de Informatie en de Site te lezen en kopieën voor eigen, niet-commercieel gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken en te bewaren. Ieder ander gebruik van de Informatie op de Site, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Site op een website van derden of het leggen van links naar de Site, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan