Hemelse Vader, vader, moeder, jij - liefde?

Vele van ons wonen nog thuis bij hun vader en moeder en hebben de toekomst nog voor zich. In die toekomst moeten vele keuzen gemaakt worden. Soms kleine en soms grotere.

Je kunt dan denken aan het kopen van kleding tot aan het kiezen van een beroep en de keuze voor een man of vrouw. Gemakkelijk is soms anders en een beetje hulp kan je best gebruiken. Hulp van iemand die wat wijzer is en jou ook nog eens goed kent. Eenvoudiger kan het niet, want deze hulp is in je directe omgeving aanwezig, namelijk: je ouders!
De Here heeft het belangrijk gevonden dat kinderen en hun ouders goed met elkaar omgaan, dat ze respect voor elkaar hebben en naar elkaar luisteren. Eigenlijk moeten ze elkaar dienen. De ouders moeten de kinderen helpen en de kinderen eren hun ouders. Eerbied hebben voor diegene die je op aarde hebben gebracht en je ondersteunen en bijstaan. In Exodus staan de woorden van de Here, die ons allen op de aarde heeft gebracht: “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.” Zo belangrijk vindt Hij het, dat Hij zelfs een belofte geeft, wanneer je jouw ouders eert. Het is het enige gebod met een belofte! Dit gebod geldt niet alleen voor de kinderen. Paulus schrijft namelijk in Efeze 6, dat de ouders aan de kinderen de juiste weg moeten laten zien en dat ze zo moeten leven dat de kinderen de ouders ook kunnen eren. Een gebod voor zowel de ouders als de kinderen. Het is een liefdevolle samenwerking.

Een van de grote beslissingen in het leven is het zoeken naar de juiste man of vrouw en daarbij kan je dan ook de hulp van je ouders best gebruiken. Je ouders kennen je tenslotte al vanaf je geboorte en hebben een liefdevolle samenwerking met je. Salomo gaf de wijze raad: “De wijze hoort en vermeerdert inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg”. Hulp bij de liefde tussen twee mensen. Een groot voorbeeld voor ons is hierbij de geschiedenis van Abraham met Isaäk en Rebekka. (Genesis 24).
“Indien er één onderwerp is waarmee ernst gemaakt moet worden en waarbij de raad van oudere en meer ervaren personen gezocht moet worden, is het wel het huwelijk; als ooit de Bijbel een raadgever zou moeten zijn, als ooit Gods leiding in gebed gezocht zou moeten worden, is dat wel voordat de stap wordt gedaan die twee mensen voor het leven verbindt…
Maar al te dikwijls menen jonge mensen dat zij zelf moeten bepalen aan wie ze hun liefde willen schenken -dat dit een zaak is waar God noch mensen iets in te zeggen hebben. Lang voordat ze volwassen zijn, voelen ze zich in staat hun eigen keus te bepalen zonder de hulp van hun ouders.
Enkele jaren van samenleven als man en vrouw zijn vaak voldoende om hun te tonen welke fout ze begaan hebben, maar, dan is het te laat om deze beslissing ongedaan te maken. Want hetzelfde gebrek aan wijsheid en zelfbeheersing dat aanleiding was tot deze overhaaste keus, zullen het kwaad verergeren, tot de huwelijksband een onverdraaglijk juk is geworden. Velen hebben op deze wijze hun geluk in dit leven en hun hoop op het eeuwig leven verwoest…
Isaaks onderwerping aan het oordeel van zijn vader was het gevolg van de opvoeding, dat hem geleerd had een leven van gehoorzaamheid te leiden. Terwijl Abraham van zijn kinderen eiste dat ze het ouderlijk gezag eerbiedigden, bleek uit zijn dagelijks leven dat dit geen willekeurig of zelfzuchtig gezag was, maar dat het berustte op liefde, en dat het bedoeld was hun voorspoed en geluk in de hand te werken.” [EGW,PP 147,148]
Het is zeker ook bij deze keuze belangrijk om te luisteren naar wat je ouders zeggen en de Maker van je ouders (en jou). Liefde is tegenwoordig in de wereld nogal een begrip wat men niet meer kent. Als je je laat beïnvloeden oftewel luistert naar datgene wat de mensen van de wereld je vertellen, dan kan je wel eens bedrogen uitkomen. Misschien heb je het in het nieuws gehoord, maar een aantal jongeren hebben nogal foute dingen gedaan, doordat ze o.a de beelden en de teksten van de muziekzenders zoals TMF en MTV als normaal zijn gaan vinden en die deel hebben gemaakt van hun leven. Ze zeiden: “Het is toch normaal? Het komt toch elke dag op tv?” Het betrof hier een groepsverkrachting. Ik denk dat je het met mij eens bent, dat het beter is om al deze zondige invloeden te mijden en ons te richten op wat goed is.

De Here wil graag dat mensen en zeker partners elkaar lief hebben. Paulus maakt de vergelijking dat de man de vrouw zo moet liefhebben, zoals Jezus ons heeft liefgehad. (Ef. 5:24,25). En weet je welke liefde dat was? Dat Jezus Zijn leven voor ons over had. Dat Hij voor ons gestorven is en Zijn bloed ons kan weerhouden om gestraft te worden voor onze begane zonden. (Rom. 5:7-10). Deze ware liefde die de Here voor ons heeft getoond op Golgotha, alles voor de ander over hebben, je leven inzetten voor de ander, de andere te hulp komen… is dat niet mooi? En deze liefde is ook de liefde die Hij graag terug wenst te zien tussen een man en een vrouw en tussen de ouders en hun kinderen. Het is een moeilijke keuze, maar Hij en je ouders willen je daarbij helpen. Gebruik deze mogelijkheid.
De Here wil je helpen bij al je keuzes, sla de hulp, de raad van je ouders niet in de wind. Denk aan de wijze raad van Salomo en deze raad is niet alleen voor de liefde, maar voor al je keuzen die in het leven gemaakt moeten worden. Lees dat ene gebod nog eens goed en bedenk hoe mooi de toegezegde belofte is: een wereld van ware liefde.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.