Halloween: wat houdt dit feest in?

Het is alweer tijd voor Haloween. Voor de meeste mensen is dit een tijd van griezelen, om te snoepen. Maar wat is het echt?

Klik op deze link om de video groot te bekijken, of lees het artikel hieronder.

Lekker nuchter blijven in Halloween, Hé?

Het is alweer oktober. Voor veel mensen is dat de ‘griezelmaand’, de maand van Halloween. Halloween is een feestdag, die vooral in Ierland, Engeland, de Verenigde Staten en Canada gevierd wordt, waarbij kinderen in kostuums langs de deur gaan en roepen: "Trick or treat!” Bij elk huis eisen ze snoep, snacks of een klein cadeautje. Als ze dit niet krijgen, dreigen ze bij de bewoners van het huis een streek uit te halen. Maar
  "Vanaf de jaren ‘80 werd het ook steeds meer een feest voor volwassenen".[1]
Het vieren van Halloween wordt ook steeds populairder in Nederland. Ook ons in land, dat bekend staat om zijn Hollandse nuchterheid, worden ieder jaar meer feestjes georganiseerd waarop kinderen en volwassenen zich verkleden tot heksen, spoken of andere bedachte figuren.

Wie weet ondertussen niet wat Halloween is?

Nou, toch blijkt Uit onderzoek van Motivaction.nl [in 2018] dat:
  "Eén op de vier Nederlanders ondanks al dat gegriezel op internet, op tv en in de winkels er geen flauw idee van had wat Halloween inhoudt."[2]
Maar ik denk ook, dat veel mensen die dit feest wel vieren eigenlijk niet weten waar het vandaan komt. Dat is de reden, waarom ik vandaag wil spreken over Halloween, om jou meer te vertellen over wat dit feest betekent en waar het vandaan komt.

Wat is Halloween eigenlijk?

Het woord Halloween komt van All-Hallows-Eve, en het betekent “de avond vóór de dag van Allerheiligen.
  “De geschiedenis van Halloween begon vele eeuwen geleden bij de Oude Romeinen en de Kelten. Zij vierden elk jaar feesten waarbij offers werden gebracht aan de goden, om ze te bedanken voor de oogst en steun te vragen voor de komende winter.”[3]
  "Rond 800-900 v.Chr. hielden de Kelten rond 31 oktober nieuwjaar. Ze noemden het feest ‘Samhain’ en vierden het einde van de oogsttijd en de zomer. De Kelten dachten namelijk, dat op deze laatste dag van het jaar de doden herrezen uit de graven om te spoken bij de levenden en hun weg naar het dodenrijk te zoeken. Dus, een echte zombie Apocalypse… gehaald uit de ergste horror film ooit. En wat deden de Kelten dan om zichzelf te verdedigen?
  De Kelten probeerden deze geesten dan te verjagen. ’s Avonds verkleedden ze zich om de spoken voor de gek te houden. Gezicht uitdrukking … als of jij de geesten zo kan verjagen, door ze bang te maken. Het lijkt op wat sommige culturen doen in nieuwjaar. Zij proberen de geesten met vuurwerk weg te jagen… of de Sjamaan die zegt, dat jij knoflook bij de voordeur moet hangen, het hele huis met heiwater moet besprenkelen, een glas water achter de deur moet neerzetten voor de dorstige zielen en de Bijbel altijd open moet houden op Psalm 91.
Lieve mensen, zo kan jij niet beschermd worden voor de boze geesten. Nou…
  Maskers moesten ervoor zorgen, dat de geesten dachten dat de Kelten net als zij opgestaan waren uit de dood, en dat ze hen daarom met rust zouden laten. Ze staken knolrapen in brand om de geesten op afstand te houden, en zetten voedsel bij de graven neer om de doden op het kerkhof te houden.”[4]
  “…Uit angst of uit sympathie met de overleden familieleden, plaatsten de Kelten de avond ervoor iets lekkers aan hun deur. Ze geloofden dat, als de geesten iets te eten aantroffen, ze hen met rust zouden laten en hen zelfs zouden zegenen. Mensen die geen eten voor hun deur zouden plaatsen, zouden worden vervloekt.”[5]
Nou, ik weet niet hoeveel de geesten daarvan aten, maar… het werd op een gegeven moment zo erg bij de graven, dat de Katholieke kerk toestemming gaf aan de bedelaars om liever eten van de mensen te vragen om deze gewoonte te ontmoedigen en te bestrijden. Dus, weg van hier, want wat deze hele gewoonte achter laat is rotzooi op het kerkhof, vliegen en stank overal.
  "Om de Keltische gewoonte om voedsel op kerkhoven achter te laten te bestrijden, gaf de kerk op deze dag bedelaars toestemming om ‘zielenkoekjes’ van de mensen te vragen.”[6]
  "De invloeden … zijn later gemixt met Allerheiligen en Allerzielen. [Allerheiligen en Allerzielen] zijn twee katholieke feestdagen die op 1 en 2 november worden gevierd. Allerheiligen is een dag waarop de heiligen worden herdacht. Op Allerzielen worden overledenen geëerd. Mensen verkleden zich dan ook als engel, heilige of duivel en er worden vreugdevuren georganiseerd."[7]
Maar… dat was precies dezelfde wat de Kelten deden, … alleen een andere naam. De vergelijking is zo groot dat:
  “…In de middeleeuwen dacht men, dat de doden op deze dag [dus 31 oktober] uit het vagevuur zouden komen om op aarde te spoken."[8]
Dus, de oorsprong van Halloween is een menging tussen Keltisch spiritistische gewoonten en rituelen waarbij men de apocalyptische zombie aanval met eten kon bestrijden en de geesten voor de gek kon houden en … ook … Katholieke spiritistische gewoonten met het vereren van de doden. Zo kwamen Allerheiligen en Halloween op dezelfde dag te vallen, … omdat heiligenfeesten altijd op de avond ervoor worden gevierd.

Over de pompoen of Jack o’ lanterns die een typische decoratie is voor Halloween, weten wij uit een Ierse traditie dat het verwijst naar de ziel van Jack de smid, die de aarde rond zwerft met een knol als lantaarn. Hij gebruikt het om zijn weg te verlichten, nadat de duivel hem niet in de hel liet komen, omdat hij een verbond met hem had gemaakt. En dus werd Halloween “
  "Door Engelse, Schotse en Ierse immigranten werd Halloween in de negentiende eeuw vervolgens naar Amerika gebracht."[9]
En... nu kruipt Halloween steeds meer ons land binnen. …“Echt “trick or treat-en” zoals in Amerika, doen de meesten van ons niet.” “Wij nuchtere Nederlanders hebben niets met dat feest zelf. Halloween is vooral een leuke aanleiding om weer eens iets lolligs aan te trekken en mensen in de maling te nemen.

En nou even serieus. Wat hebben wij te maken met een feest die bij de Kelten vandaan komt en die als doel heeft om de doden te herdenken, offers aan de goden te geven op het kerkhof, griezelig het huis te versieren en aan te kleden om lekkers te geven aan kinderen en Jack in de fik te steken? Want als jij dat niet doet, word jij vervloekt. De vraag is, … hoeveel van deze oude gewoontes en paranormale activiteit je kwaad kan doen? Ik weet niet of je wel of niet in geesten gelooft, of misschien denk je liever niet aan het bovennatuurlijke, … maar het bestaan van geesten wordt steeds meer door onze maatschappij geaccepteerd. Kijk bijvoorbeeld… in Amerika blijkt uit een nieuwe enquête,
  "dat van de 2.000 respondenten van 21 jaar en ouder, 63 procent ervan overtuigd is, dat paranormale activiteiten bestaan. Bovendien merkte 57 procent van de deelnemers aan het onderzoek op, dat zij in geesten geloven, … Een derde (35 procent) zei ook, dat zij wel eens een "onverklaarbare aanwezigheid" in hun huis hebben gevoeld, waardoor zij denken, dat zij worden achtervolgd door een paranormale aanwezigheid. … Aan de andere kant zei 44 procent van de mensen, dat zij een "persoonlijke ervaring" hadden met deze bijna onverklaarbare soorten aanwezigheid.”[10]
Bovendien blijkt "Uit een speciale analyse van de gegevens dat 73% van de Amerikanen gelooft in ten minste één van de 10 [paranormale] genoemde punten” van de enquête.[11] Dit laat zien, dat men veel meer paranormale manifestaties ervaart dan wat over het algemeen wordt gedacht. Deze manifestaties zijn zo reëel, dat zij zelfs erkend worden door de wetenschap.
  “NWT Magazine benoemt acht voorheen ‘paranormale’ zaken die wetenschappelijk geaccepteerd zijn geraakt. Naast uittredingen, geesten, voodoo en mystieke openbaringen vallen daaronder ook het horen van stemmen, het zien van heiligen, hypnose en bepaalde toepassingen van acupunctuur.”[12]
En het probleem is, dat men op Halloween deze manifestaties sterker kan voelen en hen zelfs op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Het kan zo erg zijn dat mensen daardoor lastig worden gevallen door boze geesten.
  "Volgens veel Europese culturele tradities is Halloween een tijd waarin magie het krachtigst is en geesten contact kunnen maken met de fysieke wereld".[13]

Maar, wie zijn deze geesten dan?

Zijn ze de zielen van de overlijden die op 31 oktober uit de graven komen? Nee, de doden weten niets. Op het moment dat iemand overlijdt, gaat de geest of levensadem terug naar God en het lichaam wordt stof. De ziel is niet onsterfelijk volgens de Bijbel. De ziel is het resultaat van de schepping (Genesis 2:7), net als hoe het licht aangaat als er contact wordt gemaakt tussen de stroom en de lamp. De Bijbel zegt in Prediker 9:5 en 6:
  “Want de levenden weten tenminste dat zij op zekere dag zullen sterven. Maar de doden weten van niets, zij hebben geen loon meer te verwachten. Er wordt niet meer aan hen gedacht. Wat zij tijdens hun leven deden -liefhebben, haten, benijden- is allang vergeten en zij hebben niets meer van doen met wat hier op aarde gebeurt.” [Het boek]
De bewering, dat de levenden met de doden kunnen communiceren is een leugen van satan, de hoogste geschapen engel in de hemel die in opstand kwam tegen God. Hij is de oorsprong van alle kwaad, bedrog en leugen. Hij zei in het begin, dat de mensen niet sterven zouden [14], maar in een andere geestelijke wereld zou gaan leven. Het is op grond van deze grote leugen dat de Kelten geloofden, dat de zielen van de doden het geofferde eten konden benutten. Zoals hen geloven veel culturen, godsdiensten en volken in één of andere vorm van spiritisme.

Er bestaat geen zombie Apocalypse… en het geloof dat men met een kostuum de geesten voor de gek kan houden is echt vette onzin. Jij roept juist de geesten daardoor op. De Bijbel zegt, dat de doden uit het graf zullen komen, maar niet als zombies. Zij zullen wel opstaan als Jezus terugkomt in de hemel en zullen een verheerlijk lichaam ontvangen om voor eeuwig bij de Heer te leven.

En waar komen deze geesten vandaan? Wie zijn ze eigenlijk?

De Bijbel heeft het niet alleen over het bestaan van goede maar ook over boze engelen. Deze spoken, aanwezigheden of geesten zijn volgens de Bijbel kwade engelen die hier op aarde leven en mensen misleiden. Zij doen zich voor als overledenen en doen mensen geloven, dat zij in contact zijn gekomen met hun geliefden. Wij hoeven niet ver te zoeken om er achter te komen, dat er een grote strijd aan de gang is tussen goed en kwaad, omdat de tijd voor deze aarde in de tegenwoordige conditie kort is. Jezus zal terug komen om een einde te maken aan het kwade, verdriet, pijn en ellende.

Maar nou…

Als jij een ervaring in de bovennatuurlijk wereld hebt gehad, dan is er een grote kans dat dat een kwade geest is. Volg het advies van de Bijbel en toets of die geest goed of slecht is. Vertrouw je gevoel niet. Er is een makkelijke manier om te weten of een geest van God is en dat is door hem te confronteren met de Bijbel, wat hij over Jezus van Nazareth denkt. Een boze geest kan echt niet tegen Jezus. De boze geesten sidderen als zij de naam van Jezus horen en vluchten.

Dus, kortom:

 • Wees niet bang voor de doden, want zij rusten in het graf
 • Als jij een bovennatuurlijke ervaring heb gehad, toets het waar het vandaan komt. In de meeste gevallen komt het van het kwaad en niet van God.
 • Wees ook niet bang voor de geesten, vraag Jezus om je te beschermen.
Maar, in het geval dat jij boze geesten heb ervaren en als ze je misschien ‘s nachts lastig word gevallen. … als je bijvoorbeeld niet kan slapen, en het gevoel hebt dat iets je achtervolgt, roep tot God in de hemel en in de naam van Jezus vraag Hem om je te helpen. Zeg bijvoorbeeld:
  “Jezus, help mij, verlos mij uit de macht van deze boze geest”.
In dat geval, en als jij wil, neem contact met ons op, zodat wij voor jou en samen met jou kunnen bidden. Wij nemen deze situaties heel erg serieus en behandelen ze in volledige vertrouwelijkheid. Wij hanteren alleen het gebed in de naam van Jezus, voor een volledige bevrijding van de macht van boze geesten.

Natuurlijk kan jij ook contact opnemen als je meer over dit onderwerp wil weten en of jij andere vragen hebt over de Bijbel, over wie wij zijn en wat wij geloven. Voor nu wens ik je graag Gods rijke zegen en Zijn bescherming in de naam van Jezus toe.

----------

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween
[2] https://www.motivaction.nl/kennisplatform/nieuws-en-persberichten/trick-or-treat-de-viering-van-halloween-in-nederland
[3] https://www.npo3fm.nl/nieuws/null/80e90fdf-2c43-4bcd-943b-6bc77f6f708e/5573-13-halloween-kneiters
[4] https://historianet.nl/maatschappij/geschiedenis-van-amerika/waar-komt-halloween-vandaan
[5] https://www.lutti.be/feest-en-fun/funblog/halloween-wat-is-dat/
[6] https://historianet.nl/maatschappij/geschiedenis-van-amerika/waar-komt-halloween-vandaan
[7] https://www.npo3fm.nl/nieuws/null/80e90fdf-2c43-4bcd-943b-6bc77f6f708e/5573-13-halloween-kneiters
[8] https://historianet.nl/maatschappij/geschiedenis-van-amerika/waar-komt-halloween-vandaan
[9] https://www.npo3fm.nl/nieuws/null/80e90fdf-2c43-4bcd-943b-6bc77f6f708e/5573-13-halloween-kneiters
[10] https://www.marthastewart.com/8173257/americans-believe-paranormal-activity-ghosts-aliens-new-survey-october-2021
[11] https://news.gallup.com/poll/16915/three-four-americans-believe-paranormal.aspx
[12] https://www.newscientist.nl/nieuws/wetenschap-accepteert-steeds-meer-paranormale-verschijnselen/
[13] https://www.timeanddate.com/holidays/us/halloween
[14] Genesis 3:4

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.