Sterven en dan pas leven; de doop

Hoe we in ons leven kunnen sterven en juist niet overlijden, maar leven! Laten we eerst de tekst lezen uit Romeinen 6:3-4: “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? !

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” Door de dood van Christus te beleven in het watergraf tijdens de doop kunnen wij verenigd worden met God. Het is, om zo te zeggen, een trouwceremonie, waarbij we verklaren één met Christus te willen zijn. Paulus zegt in 2 Corinthiërs 11:2: “Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.”

De doop laat de dood en de opstanding zien van Christus; maar eigenlijk meer dan dat. Wij laten door de doop zien, dat wij ook dit offer van Christus accepteren en dat we zijn dood en opstanding willen delen. Romeinen 8:17b zegt: “wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” en Filippenzen 3:10-11 zegt: “opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.” Dat betekent, dat wanneer wij deelnemen aan dit offer wij pas echt kunnen leven!

Jezus kan aan ons na dit ‘sterven en begraven’ Zijn leven geven, zodat wij hierdoor kunnen opstaan; kunnen leven: een nieuw veranderd leven. Aangezien we ons oude leven hebben achtergelaten in het graf (we zijn namelijk gestorven) en het nieuwe leven van Christus hebben ontvangen om te kunnen leven (wij kunnen ons niet zelf opwekken), betekent dit, dat dit nieuwe leven niet meer van ons is. Daarom kunnen we in Galaten 5:24-25 lezen: “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.” Het is dan niet meer mijn weg, maar Zijn wegen bewandelen in het leven, maar geleid door de Heilige Geest. Colossenzen 3:1a,3 zegt: “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is… want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” en Galaten 2:20a zegt: “… en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;” Dat is pas leven na de dood!

Wanneer je niet verder wilt leven in het zondige leven, je Jezus wilt aannemen als je Verlosser, meer wilt weten over de doop en een nieuw leven met Jezus? Vraag dan vrijblijvend het thema 22 ‘De beslissing van mijn leven’ van de Eindsprint cursus aan. Of wil je juist meer weten over het leven na de dood? Lees dan het artikel: “Na het leven komt...”

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.