December. Een goed heilig persoon

December. Een goed heilig persoon

Aan wie denk jij, als we het hebben over iemand die alles weet; alles en ook alles van iedereen? Hij weet wat je denkt, wat je doet, wat je zegt, waar je bent geweest, met wie je contact hebt, wat je wensen zijn.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan