De ‘Dag des Heere’

De ‘Dag des Heere’

Wanneer we in de Bijbel een kleine zoektocht houden rondom de ‘Dag des Heere’, dan komen we aan de volgende resultaten: ‘Dag des Heren’ komt 19x, ‘Sabbat’: 143x, ‘Zevende dag’: 62x, ‘Zondag’: 0x en ‘Eerste dag’: 53x in de Bijbel voor. Bij het inzoomen op het eerste resultaat kan de volgende opmerking worden geplaatst.

Een bovenaards strijdtoneel rondom jou!

Een bovenaards strijdtoneel rondom jou!

Veel mensen geloven niet in het bestaan van een duivel. De Bijbel daartegen wel. Zij beschrijft hem niet als een gehoornd monster met paardenhoeven, maar als een van God afgevallen engel, met machtige intelligentie, dat met ongelooflijke handigheid is uitgerust.

Hij is de vader van de leugen en het boze. De Bijbel beschrijft dat de duivel, die ook wel satan wordt genoemd, reeds in de hemel zijn rebellie tegen God is begonnen en dat hij daarom met zijn afvallige engelen uit de hemel naar de aarde is verbannen. “Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.” [Openbaring 12:12]

De ware achtergrond van Kerstmis

De ware achtergrond van Kerstmis

Toen ik nog heel jong was, werd mij geleerd op kerstavond bij de schoorsteenmantel een sok op te hangen. Als ik dan de volgende morgen wakker werd, zat deze vol met speelgoed en zakjes of doosjes snoep en noten. En naast de schoorsteen¬mantel stond plotseling een kerstboom, die met glinsterende dingen was versierd. Ook hingen er cadeautjes aan. En voor ons, kinderen, lagen er onder ook cadeautjes. Mij werd verteld dat het kerstmannetje die nacht door de schoorsteen was gekomen en dit alles had achtergelaten.

Heb ik wat mijn ouders mij vertelden onderzocht? Natuurlijk niet. Ik geloofde het, nam het als iets vanzelfsprekends aan. Wie niet?

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan