Adam en de rustdag

Adam en de rustdag

God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, met de bedoeling, dat hij opwassen zou in God tot een volkomen afschijnsel Zijner heerlijkheid. Ten einde dit te kunnen bereiken had de mens, die wel naar Gods beeld geschapen was, de aller-nauwste verbinding met God nodig.

In de innigste gemeenschap met God moest de mens niet slechts de grootheid Zijner werken en wonderen ervaren, maar tevens moest hij deelgenoot worden van de goddelijke rust. Om deze rust binnen het bereik der mensen te stellen, gaf Hij aan de mens de Sabbatsrust.

Het lijden van Jezus Christus en de profetie

Het lijden van Jezus Christus en de profetie

Er bestaat een legende die op treffende wijze zowel de ware betekenis illustreert van de menswording van Jezus, als de lijdensgeschiedenis die daarmee nauw is verbonden.

    Er was een man in een diepe modderput gevallen. Met alle kracht die hij bezat probeerde hij daaruit te komen. Echter zonder resultaat. De zuigkracht was zo groot, dat hij bij elke beweging alleen maar dieper in de modder zakte. Wanneer er geen redding kwam opdagen, zou hij door de verstikkingsdood moeten omkomen.

Na het leven komt...

Na het leven komt...

De kleine Bijbelkring werd plotseling opgeschrikt door het overlijden van de heer Jorna. Een hartinfarct had plotseling een einde aan zijn leven gemaakt. Het was op een maandagmorgen, terwijl hij als gewoonlijk in zijn studeerkamer zat en bezig was de Bijbel te lezen, toen hij zich onwel voelde worden.

Een stekende pijn in zijn borst benam hem het ademen, zodat een dokter geroepen werd. Deze kon helaas niet onmiddellijk komen. En toen hij na een half uur verscheen, was de toestand zo erg geworden, dat hulp niet meer mogelijk was. De arts diende de patiënt nog wel een injectie toe, maar het mocht niet baten. Het was voor de familie Jorna een harde slag, te meer, omdat ook mevrouw Jorna reeds jaren sukkelde. De zoon studeerde in Groningen, zodat de vrouw alleen overbleef in het tamelijk grote huis.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.