Na het leven komt...

Na het leven komt...

De kleine Bijbelkring werd plotseling opgeschrikt door het overlijden van de heer Jorna. Een hartinfarct had plotseling een einde aan zijn leven gemaakt. Het was op een maandagmorgen, terwijl hij als gewoonlijk in zijn studeerkamer zat en bezig was de Bijbel te lezen, toen hij zich onwel voelde worden.

Een stekende pijn in zijn borst benam hem het ademen, zodat een dokter geroepen werd. Deze kon helaas niet onmiddellijk komen. En toen hij na een half uur verscheen, was de toestand zo erg geworden, dat hulp niet meer mogelijk was. De arts diende de patiënt nog wel een injectie toe, maar het mocht niet baten. Het was voor de familie Jorna een harde slag, te meer, omdat ook mevrouw Jorna reeds jaren sukkelde. De zoon studeerde in Groningen, zodat de vrouw alleen overbleef in het tamelijk grote huis.

De tekenen van het einde

De tekenen van het einde

De maatschappelijke en ecologische neergaande beweging wordt steeds onhoudbaarder en bevestigd wat er in de Bijbel staat. De Bijbel beschrijft onze situatie als de ‘laatste dagen’. De actuele ontwikkeling zijn alleen maar de voorboden van een absolute ondergang op maatschappelijk, ecologisch en economisch vlak. De Bijbel ziet daarin een oordeel van God over een goddeloze mensheid. In zijn afwijzen van God moet de mens definitief erkennen, dat hij zonder zijn Schepper uitgeput is!

Sterven en dan pas leven; de doop

Sterven en dan pas leven; de doop

Hoe we in ons leven kunnen sterven en juist niet overlijden, maar leven! Laten we eerst de tekst lezen uit Romeinen 6:3-4: “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? !

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan