De tekenen van het einde

De tekenen van het einde

De maatschappelijke en ecologische neergaande beweging wordt steeds onhoudbaarder en bevestigd wat er in de Bijbel staat. De Bijbel beschrijft onze situatie als de ‘laatste dagen’. De actuele ontwikkeling zijn alleen maar de voorboden van een absolute ondergang op maatschappelijk, ecologisch en economisch vlak. De Bijbel ziet daarin een oordeel van God over een goddeloze mensheid. In zijn afwijzen van God moet de mens definitief erkennen, dat hij zonder zijn Schepper uitgeput is!

Sterven en dan pas leven; de doop

Sterven en dan pas leven; de doop

Hoe we in ons leven kunnen sterven en juist niet overlijden, maar leven! Laten we eerst de tekst lezen uit Romeinen 6:3-4: “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? !

Leven met gebed

Leven met gebed

Bidden is het ademen van de ziel. Door het gebed openen wij onze harten voor God, zoals een kind zijn hart opent voor zijn vader.

Door het gebed komen wij in de heilige audiëntie met de Schepper van hemel en aarde. Het is het middel, waardoor wij al onze noden en behoeften, de verlangens van ons hart aan Hem kunnen vertellen, als ook om Hem onze dank en erkenning aan te bieden en Hem deelnemer te maken van onze vreugde.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan