Hoe wordt de organisatie gefinancierd?

Door het hanteren van het Bijbelse principe van tienden en gaven wordt het 'izgZDAr' geheel gefinancierd door de haar leden. De tienden is een principe van dankbaarheid en houdt in dat een tiende van de inkomsten aan God teruggeven wordt. Naast de tienden worden ook financiële inzamelingen gehouden voor uiteenlopende projecten.


Ga terug

Wat betekent 'izgZDAr'?

De Internationaal Zendingsgenootschap Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging is een protestant christelijk genootschap die de principes van de Bijbel als basis nemen in het leven, die nadruk legt op de in de naam opgenomen aspecten.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan